Planurile de invatamant in vigoare

pentru anul scolar 2018-2019

                                          (pentru nivelurile, filiera, profilurile/ calificarile pe care le scolarizam)

Invatamant primar- OM 3371/12.03.2013 

Clasele a V-a si a VI-a – OM3590/05.04.2016

– Clasele a VII-a si a VIII-a – OM 3638/ 2001

– Clasele a IXa – a X-a / filiera teoretica- OM 3410/16.03.2009

– Clasele a XI-a si a XII-a /filiera teoretica- OM 3410/16.03.2009

– Clasa a IX-a/filiera tehnologica- OM 3411/16.03.2009+ OM 4457/5.07.2016 (pentru cultura de specialitate)

– Clasa a X-a/ filiera tehnologica- OM 3081/27.01.2010+OMEN  3915/18.05.2017(pentru cultura de specialitate)

– Clasele a XI-a si a XII-a/ filiera tehnologica  OM 3412/16.03.2009 + OM 3423/ 18.03.2009/(anexa 1/ XI) + (anexa 2/ XII)(pentru cultura de specialitate)

– Invatamant postliceal- Asistent Medical Generalist – OM 2713/ 29.11.2007

 

 METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 Lista posturilor si orelor vacante in anul scolar  2018-2019, la nivelul judetului Prahova poate fi consultata aici

Lista posturilor vacante la Liceul Tehnologic” C-tin Cantacuzino” pentru anul scolar 2018-2019  aici

Lista orelor vacante/ posturi incomplete  la Liceul Tehnologic” C-tin Cantacuzino” pentru anul scolar 2018-2019 aici

Criteriile specifice pentru ocuparea posturilor si orelor vacante pentru care au fost puse aceste conditii, valabile pentru etapele de transfer pentru solutionarea restrangerilor de activitate si a pretransferului consimtit intre unitati de invatamant aici