cropped-image.jpg

Motto:

Elevul de azi, viitorul cetătean al Europei unite de mâine, va fi unul  informat, activ si responsabil  

Viziunea şcolii

               Pastrarea tradiţiei locale, adaptare la nevoile comunităţii şi la cerinţele individuale şi de grup, stabilirea de relaţii de parteneriat cu comunitatea locală şi cu şcoli din ţară şi din Uniunea Europeană.

Misiunea şcolii

            Misiunea acestei organizaţii şcolare este aceea de a răspunde prompt şi calitativ nevoilor de formare a elevilor, de organizare permanentă şi responsabilă a demersului didactic, de asigurare pentru toată comunitatea a accesului la programele educaţionale in scopul formarii de competente cheie.

Prezentare generala

Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Baicoi este  situat în judeţul Prahova, Orasul Baicoi, pe strada Republicii  Nr.111, si deserveste o suprafaţă de aproximativ 68 km pătraţi. Şcoala oferă instruire pentru un total de  49 clase, incluzând ca forme de învăţământ preuniversitar:  ciclul primar, gimnazial, liceal si postliceal. În anul şcolar 2020 – 2021  sunt înscrişi 1075 de  elevi la cursurile de zi ;

Formele de invatamant,  filierele , profilurile si specializarile/ domeniile de baza  în care se asigură pregătirea sunt:

Invatamant primar – 20 clase(419 elevi) (10 clase la Liceul Baicoi cu  254 elevi, 2 clase la Scoala cu clasele I-IV Dambu cu 33 elevi, 5 clase la Scoala Gimnaziala Dumitru Ghenoiu cu 78 elevi si 3 clase la Scoala Gimnaziala Tintea cu 54 elevi )

Invatamant gimanzial -16 clase (336 elevi)(8 clase la Liceul Baicoi cu 210 elevi, 4 clase la Scoala Gimnaziala Dumitru Ghenoiu cu 68 elevi si 4 clase la Scoala Gimnaziala Tintea cu 58 elevi)

Liceu zi ( 12 clase cu 304 elevi)

Filiera teoretica

– Profil real- stiinte ale naturii (2 clase)

– Profil uman-  filologie (4 clase din care 1 cu studiul intensiv al limbii engleze)

Filiera tehnologica 

– Profil servicii, Domeniul economic – Tehnician în activitati economic (5 clase din care 1 cu studiul intensiv al limbii engleze)

– Profil servicii, Domeniul comert-Tehnician in achizitii si contractari (1 clasa)

Invatamant postliceal- zi (16 elevi)

Domeniul-Sanatate si Asistenta Pedagogica- calificarea Asistent Medical Generalist ( anul III)

           In concluzie,  Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Baicoi are 30 clase cu 780 elevi, dar coordoneaaza activitatea a  alte 3 școli de pe raza orasului Baicoi care nu au personalitate juridica, fiind structuri ale Liceului Baicoi.

  • Școala Primară  Dâmbu – Băicoi (2 clase cu 33 elevi – predare simultană);
  • Școala Gimnazială „Dumitru Ghenoiu” Băicoi (9 clase cu 146 elevi)
  • Școala Gimnazială Țintea – Băicoi (7 clase cu 112 elevi, din care doua cu predare simultana la invatamantul primar)

Personalul didactic este format din 79 cadre didactice , personalul administrativ (didactic auxiliar şi nedidactic) -20 persoane. Colectivul didactic se individualizează prin îmbinarea eficientă a entuziasmului şi spiritului inovator al celor mai tineri cu experienţa şi buna intenţie a cadrelor mai vârstnice. Şcoala utilizează fondurile de la Consiliul Local și din veniturile extrabugetare – pentru a-şi moderniza echipamentele necesare procesului de predare- învăţare.