liceultehnologicbaicoi@gmail.com        0244 260 658  

Admitere

Admitere 2023

Admiterea în învățămânul liceal de stat

Admitere 2021

ANUNȚ IMPORTANT

Lista locurilor rămase libere după prima etapă de repartizare computerizată în învățământul liceal de stat

S-a publicat ierarhia elevilor pentru admiterea computerizată la adresa: http://admitere.edu.ro/ierarhie/PH/index.html

Calendarul pentru prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat

PROCEDURI – ADMITERE 2021

1. Procedura nr. 29331/27.05.2021 privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere ale candidaților și de înregistrare a datelor în baza de date pentru admiterea computerizată în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

2. Procedura nr. 29332/27.05.2021 privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

3. Procedura nr. 29333/27.05.2021 privind repartizarea computerizată și admiterea candidaților de etnie rromă și a candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, pe locurile distinct alocate în învățământul liceal de stat din unitățile de învățământ de masă

4. Procedura nr. 29334/27.05.2021 privind modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Procedurile admiterii în clasa a IX-a pe locurile:

– distinct alocate elevilor cu CES

distinct alocate elevilor rromi

din învățământul special profesional

Derulează în sus