liceultehnologicbaicoi@gmail.com        0244 260 658  

Admitere în liceu 2019-2020

Candidații admiși la Liceul Băicoi la clasa cu profil servicii, economic- calificarea Tehnician în activitati economice aici

Candidații admiși la Liceul Băicoi la clasa cu profil uman, filologie aici

Candidații admiși la Liceul Băicoi la clasa cu profil comerț, – calificarea Tehnician în achiziții și contractări aici

 

In perioada 15 – 18 iulie 2019, între orele 10.00 – 14.00, absolvenţii care au fost admişi la Liceul Tehnologic «Constantin Cantacuzino» Băicoi vor depune dosarele de înscriere care vor cuprinde actele de studii în  original.         

Dosarul trebuie să conţină:

– cererea de înscriere;

          – certificatul de naştere – copie legalizată;

          – cartea de identitate (elev şi părinţi)  – copie xerox;

          – adeverinţă cu notele obţinute la evaluarea naţională;

          – adeverinţă cu media admitere liceu;

         – foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul  mediei generale);

          – fişă medicală ;

          – folie de plastic;

          Candidaţii care în perioada menţionată mai sus nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile  corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere.

Acesti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia  de  admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

Derulează în sus