liceultehnologicbaicoi@gmail.com        0244 260 658  

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A EXAMENELOR ŞI RESPECTAREA CONDIȚIILOR DE SIGURANȚĂ MEDICALĂ ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

În perioada 02.06.2020 – 12.02.2020, la Liceul Tehnologic” C-tin Cantacuzino” Baicoi si la scolile sale structuri se vor realiza activităţi de pregătire şi consiliere pentru examenele naționale, după un orar stabilit de către unitatea de învățământ și comunicat tuturor persoanelor implicate.

Prezența la școală în această perioadă nu este obligatorie. Părinții vor evalua riscurile asupra copiilor lor sau a membrilor familiei în ceea ce privește participarea elevilor la activităţile desfășurate în şcoală şi vor decide asupra acestui aspect, după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora (persoane care suferă de afecţiuni cronice sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani).Participarea acestora este opțională și va fi comunicată dirigintelui. Unitatea de învățământ poate organiza şi sesiuni de pregătire în sistem online.

Aceasta programare a fost facuta dupa ce a fost intocmita de catre diriginti lista elevilor ai caror parinti si-au exprimat acordul pentru efectuarea de activitati de pregatire fata in fata. Pentru a vedea exact orele de pregatire ale fiecarei clase , trebuie sa dati click pe link-ul respectiv.


Extras din PROCEDURA PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A EXAMENELOR ŞI RESPECTAREA CONDIȚIILOR DE SIGURANȚĂ MEDICALĂ ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PO – CEAC 76/ 18.05.2020

Elaborata in conformitate cu Ordinul nr. 4259 din 15 mai 2020

Măsurii obligatorii

 • La nivelul unității de învățământ, defășurarea activităților de pregătire și consiliere pentru examenele naționalese va realiza respectând următoarele măsuri:
 1. elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic vor purta masca de protecţie pe toată durata activităţilor şi îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau săpun;
 2. coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare şi sălile de clasă (mobilier şi pardoseală) vor fi dezinfectate regulat cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este cazul) şi la finalizarea programului;
 3. înainte de începerea activităţilor de pregătire, în spaţiile unde acestea urmează a se desfăşura se va realiza dezinfecţia suprafeţelor cu substanţe biocide, pe bază de clor sau alcool, urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puţin 30 de minute.
 4. activitatea de pregătire se va organiza pe grupe care vor cuprinde cel mult 10 elevi, cu pauză de cel puţin 10 minute la fiecare oră pentru aerisirea încăperilor;
 5. în perioadă 02 iunie – 12 iunie, durata activităţilor petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3 ore pentru elevii de liceu şi de 2 ore pentru elevii de gimnaziu;
 6. în situaţia în care școala va realiza activităţile de pregătire în două schimburi, între acestea va fi prevăzut un interval de 2 ore pentru dezinfectarea / igienizarea cu substanţe biocide şi aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puţin o oră.
 7. grupele de elevi vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada desfăşurării activităţilor;
 8. elevii vor fi aşezaţi în bănci astfel încât să aibă cel puţin un loc liber în stânga şi dreapta şi un rând liber în faţă şi spate;
 9. în perioada desfăşurării activităţilor de pregătire, pauzele se vor programa astfel încât simultan să nu fie în pauză mai mult de două grupe de maximum 10 elevi fiecare.
 10. colectarea măştilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de învăţământ (la usa de iesire a elevilor);
 11. la sfârşitul activităţilor, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.
 12. pe holuri, în spațiile deschise comune și în curtea unității,elevii și angajații unității vor respecta recomandarea de a sta în grupuri de maxim 3 persoane;

Asigurarea condiţiilor igienice în sala de curs:

 1. asigurarea curăţeniei şi dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), clanţă uşă, cremon geamuri, pervaz fereastră, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte şi după fiecare serie de candidaţi;
 2. inainte de intrarea în sală elevii vor folosi dispozitive medicale cu substanţă dezinfectantă pentru mâini;
 3. elevii se vor așeza în bănci astfel încât să existe o distanţă între ei, pe rânduri şi între rânduri, de 2 m;
 4. pe tot parcursul derulării cursurilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanţarea fizica, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor şi gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosinţă, evitarea contactelor directe cu cei din jur);

Asigurarea condiţiilor igienice ale grupului sanitar care deserveşte sala de curs:

 1. asigurarea de dispozitive medicale cu substanţă dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaleta unităţii;
 2. asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;
 3. asigurarea de dispensere cu săpun situate lângă lavoare;
 4. asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;
 5. asigurarea curăţeniei şi dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanţe, pardoseală).  
 6. Durată totală a activităților va fi de 4-6 ore pe zi, în intervalul 9-15, conform programului stabilit pentru cele două săptămâni și adus la cunoștința tuturor celor implicați.

Accesul elevilor, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si nedidactic

 1. Accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
 2. Accesul elevilor se va face doar pe intrarea elevilor (usa din vest) iar iesirea pe usa din est .
 3. La intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depăşească 37,3 grade C) de către cadrul medical, care va asigura asistenţa medicală pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor;
 4. În situaţia în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învăţământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului şi conduitei de tratament;
 5. Elevii intră în unitatea de învățământ individual sau în grupuri de maximum 3 persoane;
 6. Parcursul prin curtea şcolii până la intrarea în unitatea de învăţământ se va realiza pe un traseu bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică;
 7. Elevii vor fi însoţiţi de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învăţământ până în sala de clasă şi apoi, după finalizarea activităţilor, vor fi conduşi până la ieşire;
 8. La intrarea în unitatea de învăţământ vor fi asigurate materiale şi echipamente de protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini etc.);
 9. Intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă şi alte încăperi, sunt stabilite de unitatea de învăţământ, semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat;
 10. Ieşirea elevilor și a cadrelor didactice din unitatea de învățământ se va realiza pe un culoar diferit, exemplificat de unitate și semnalat corespunzător în cadrul căilor de acces și în incinta unității.
 11. Ieşirea elevilor din curtea unitatii de învățământ în timpul programului sau în pauze este strict interzisă.
Derulează în sus