Documente care susțin Strategia Națională Anticorupție

OMEN 5114/ 26 septembrie 2013 – cu privire la strategia anticorupție în sectorul educațional;

Legea educației naționale nr. 1/ 2011  cu  completările și  modificările ulterioare;

Planul de acțiune anțicoruptie

Procedura de soluționare a sesizărilor/reclamațiilor

 Procedura de evaluare cadre didactice/ personal didactic auxiliar;

Procedura pentru asigurarea legalității actului decizional;

 Procedura de stabilirea a Planului de  Achiziții ;

 Procedura pentru Achiziții Directe;

Procedura de proiectare a Bugetului;

Donații făcute școlii și numărul lor de înregistrare;

Lista organismelor abilitate în consultanta pe teme anticorupție;

Derulează în sus