Examene nationale 2016-2017

 Bacalaureat 2017

A se consulta  sectiunea referitoare la examenul de bacalaureat pe site-ul MENCS, aici !

PROBELE DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR LINGVISTICE SI DIGITALE

Proba A-  de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana ( 06.06.2017)

Programarea  pe ore a elevilor pentru proba A a examenului de bacalaureat aici:

Rezultatele la proba A a examenului de bacalaureat aici:

Proba D – de evaluare a competentelor digitale( 9.06.2017 si 12.06.2017)

Programarea  pe zile  a elevilor pentru proba D a examenului de bacalaureat aici

Rezultatele la proba D a examenului de bacalaureat aici

Proba C-  de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare intr-o limba de circulatue internationale (14-15.06.2017)

Programarea  pe zile  a elevilor pentru proba C a examenului de bacalaureat (intelegerea textului audiat  si proba scrisa- 14.06.2017) aici

Programarea  pe ore a elevilor pentru proba C a examenului de bacalaureat (oral-15.06.2017) aici

Rezultatele la proba C a examenului de bacalaureat aici

Legislatie in vigoare privind examenul de bacalaureat 2017:

  1. Ordin nr. 5070/31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2017 aici
  2. Calendarul examenului de bacalaureat 2017 aici
  3. Examenul de bacalaureat 2017 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, cu modificările ulterioare, și cu prevederile ordinului nr. 5070/31.08.2016

Modelele de subiecte pentru probele scrise si de evaluare a competentelor din cadrul examenului de bacalaureat 2017 au fost publicate aici: http://subiecte2017.edu.ro/2017/bacalaureat/modeledesubiecte

Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a

A se consulta  sectiunea referitoare la examenul de  Evaluare Nationala la clasa a VIII-a pe site-ul MENCS, aici!

 Nou! Rezultatele elevilor la Evaluarea Nationala in urma rezolvarii contestatiilor au fost publicate pe site-ul MEN.

– Rezultate Liceul Tehnologic ” C-tin Cantacuzino” Baicoi, aici

– Rezultate Scoala Gimnaziala Dumitru Ghenoiu, aici

– Rezultate Scoala Gimnaziala Tintea Baicoi, aici

 Raportul presedintelui Centrului de Evaluare Nationala – Liceul Baicoi , aici

Legislatie in vigoare privind evaluarea nationala  la clasa a VIII-a in anul 2015-2016:

  1. OM 5071/31.08.2016 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2016-2017 aici
  2.  Metodologia de org.si desf.a evaluarii nationale in anul 2010-2011- OMECS 4801/2010
  3.  Calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale in anul 2016-2017 aici
  4.  Programa la limba si literatura romana
  5.  Programa la matematica

Luni, 19 iunie 2017, are loc Evaluarea Națională la Limba și literatura română pentru elevii claselor a VIII-a. Conform procedurii de organizare și desfășurare, proba scrisă începe la ora 9:00 și durează 2 ore. Elevii vor fi intra în săli pana cel tarziu la ora  8:30 și vor avea asupra lor cartea de identitate  și instrumente de scris cu cerneală sau pastă de culoare albastră. Bagajele vor fi depuse la Sala 12, etajul I.

Conform Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de Evaluare Națională,se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. Toate salile de examen sunt monitorizate audio si video pentru a preintampina eventualelele tentative de frauda.

Mult succes tuturor elevilor!

Repartizarea pe sali a elevilor aici

Modelele de subiecte pentru  Evaluarea Nationala  2017 au fost publicate aici: http://www.subiecte2017.edu.ro/2017/evaluarenationala/modeledesubiecte/

 Evaluare nationala la clasele II, IV, VI

Raportul scolii aici

Derulează în sus