Examene nationale 2018

 Evaluare Nationala la clasa  a VIII-a

Luni, 11.06.2018, va avea loc proba scrisă la Limba română de la  examenul de   EVALUARE NAȚIONALĂ pentru elevii claselor a VIII-a ;

Miercuri, 13.06.2018, va avea loc proba scrisă la Matematică   de la examenul  de   EVALUARE NAȚIONALĂ pentru elevii claselor a VIII-a;

Conform procedurii de organizare și desfășurare, proba scrisă începe la ora 9.00 și durează 2 ore. E

levii vor fi prezenți în săli începând cu ora 8:15, dar nu mai târziu de ora 8:30 și vor avea asupra lor cartea de identitate sau certificatul de naștere și instrumente de scris cu cerneală sau pastă de culoare albastră.

Eventualele bagaje se depun la sala 15 (etaj1)

11 iunie 2018 – Proba scrisa la limba romana

 Repartizare candidatilor pe sali  aici

EXTRAS DIN OMEN 4793/2017

Art.11:
 (1) Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învăţământ în acest scop.

 (2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiţi în examen.

 (3) Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

(6) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3) – (5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi vor fi eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrările scrise.

 (7) Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.


– Rezultatele Evaluarii Nationale pentru elevii claselor a VIII-a  

– Raportul presedintelui comisiei pentru organizarea EN la clasa a VIII-a 

 

 

Bacalaureat 2018

A se consulta  sectiunea referitoare la examenul de bacalaureat pe site-ul ISJ PH, aici !

PROBELE DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR LINGVISTICE SI DIGITALE

IN ATENTIA CANDIDATILOR!!!

Extras din Metodologia de desfasurare a examenului de bacalaureat

Art.48 – (1) La proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, precum şi la proba orală din cadrul probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate. Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat.

(2) Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

(3) La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă.

Candidatii care refuza sa raspunda se considera ca nu au sustinut probele de certificare a competentelor.

Proba A-  de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (12.02.2018)

Programarea  pe ore a elevilor pentru proba A a examenului de bacalaureat aici

Rezultatele la proba A a examenului de bacalaureat aici

Proba D – de evaluare a competentelor digitale( 16.02.2018 si 19.02.2018)

Programarea  pe zile  a elevilor pentru proba D a examenului de bacalaureat aici

Rezultatele la proba D a examenului de bacalaureat aici

Proba C-  de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare intr-o limba de circulatue internationale (21 si 22.02.2018)

Programarea  pe zile  a elevilor pentru proba C a examenului de bacalaureat (intelegerea textului audiat  si proba scrisa- 21.02.2018) aici

Programarea  pe ore a elevilor pentru proba C a examenului de bacalaureat (oral-22.02.2018) aici

Rezultatele la proba C a examenului de bacalaureat  aici

Legislatie in vigoare privind examenul de bacalaureat 2018:

  1. Ordin nr. 5070/31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2018 aici
  2. Calendarul examenului de bacalaureat 2018 aici
  3. Examenul de bacalaureat 2018 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, cu modificările ulterioare, și cu prevederile ordinului nr. 4792/2017

Modelele de subiecte pentru probele scrise si de evaluare a competentelor din cadrul examenului de bacalaureat 2018 au fost publicate aici:

 

Derulează în sus