Examene naționale 2019

Evaluarea Națională la clasa a VIII-a

NOU!!!

 Rezultatele obtinute de elevii nostri la Evaluarea Nationala pentru elevii claselor a VIII-a sunt publicate pe site-ul MEN la adresa evaluare.edu.ro

 • Liceul Tehnologic” C-tin Cantacuzino” Baicoi – procent de promovare 94.23%
 • Scoala Dumitru Ghenoiu – procent de promovare 75%
 • Scoala Gimnaziala Tintea – procent de promovare 50%

 Raportul presedintelui comisie de organizare a Evaluarii Nationale 2019 aici

Marți, 18.06.2019, va avea loc proba scrisă la Limba română de la  examenul de   EVALUARE NAȚIONALĂ pentru elevii claselor a VIII-a ;

Joi, 20.06.2019, va avea loc proba scrisă la Matematică   de la examenul  de   EVALUARE NAȚIONALĂ pentru elevii claselor a VIII-a;

Conform procedurii de organizare și desfășurare, proba scrisă începe la ora 9.00 și durează 2 ore. Elevii vor fi prezenți în săli începând cu ora 8:15, dar nu mai târziu de ora 8:30 și vor avea asupra lor cartea de identitate sau certificatul de naștere și instrumente de scris cu cerneală sau pastă de culoare albastră.

Eventualele bagaje se depun la sala 12 (etaj1)

18 iunie 2019 – Proba scrisa la limba romană

 Repartizarea candidaților pe săli aici

EXTRAS DIN OMEN 4813/ 2018

Art.11:
 (1) Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învăţământ în acest scop.

 (2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiţi în examen.

 (3) Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

(6) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3) – (5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi vor fi eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrările scrise.

 (7) Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Legislatie in vigoare privind evaluarea nationala  la clasa a VIII-a in anul 2018-2019:

 1. OM 4813/29.08.2018 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2018-2019 aici
 2.  Metodologia de org.si desf.a evaluarii nationale in anul 2010-2011- OMECS 4801/2010
 3.  Calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale in anul 2018-2019 aici
 4. Modele de subiecte aici

Programele pentru disciplinele limba și literatura română și matematică (atașat), valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014–2015.

BACALAUREAT 2019

NOU!!!

Rezultatele finale pentru sesiunea iunie-iulie 2019  sunt publicate

pe site-ul MEN aici

Procent de promovare: 58.68%

S-au inscris 68 elevi (55 din seria curenta si 13 din seriile precedente).
S-au prezentat 65 elevi (53 din seria curenta si 12 din seriile precedente.
Au reusit 38 de elevi (36 din seria curenta si 2 din seriile precedente.
Astfel procentul de promovabilitate este de 58.46%,.

 • Procent de promovare pentru  elevii din seria curenta – 67.92%
 • Procent de promovare pentru  elevii din seriile precedente- 16.6%.

Rezultatele la probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale

Rezultalele la Proba A- Competențe lingvistice în limba română aici

Rezultatele la Proba C- Competențe lingvistice într-o limba de circulație internațională studiată în liceu aici

Rezultatele la Proba D- Competețe digitale aici

Legislatie in vigoare privind examenul de bacalaureat 2019:

 1. OMEN nr. 4830/30.08.2018 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2019 aici
 2. Calendarul examenului de bacalaureat 2019 aici
 3. Examenul de bacalaureat 2018 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, cu modificările ulterioare, și cu prevederile ordinului nr. 4830/2018

Modelele de subiecte pentru probele scrise si de evaluare a competentelor din cadrul examenului de bacalaureat 2018 au fost publicate aici:

EVALUARE NATIONALA LA CLASELE II-IV-VI- 2019

Calendar Evaluare nationala la clasele a II-a , a IV-a si a VI-a aici 

Derulează în sus