liceultehnologicbaicoi@gmail.com        0244 260 658  

Informatii legate de studiul religiei in scoala

Referitor la predarea disciplinei RELIGIE in anul scolar 2014-2015

          In conformitate cu adresa  Nr. 29703/16.02.2015 a Ministerului Educației și Cercetării Științifice, va informam cu privire la calendarul punerii in aplicare a prevederilor din acest document:

  1. în perioada 18.02-20.02.2015 informarea elevilor și părinților de prevederile legale privind participarea la orele de religie PRIN PUBLICAREA INFORMATIILOR PE SITE-UL UNITATII SI LA SEDINTELE CU PARINTII;
  2. în perioada 23-25.02.2015 completarea cererilor de către părinți/reprezentanții legali ai elevilor minori/respectiv de către elevii majori.
  3. în perioada 26.02.2015-03.03.2015  completarea informațiilor în SIIIR;
  4. 04.03.2015 realizarea situației centralizate, la nivel de unitate școlară, privind personalul didactic care asigură predarea religiei;

In concluzie, pana cel tarziu, luni 23.02.2015, parintii elevilor minori vor fi convocati de catre invatatori si diriginti pentru a fi informati cu privire la desfasurarea orelor de religie.  Daca parintii doresc, vor completa modelul de cerere care se gaseste in adresa Nr.29703/ 16.02.2015. Aceste cereri sunt inmanate dirigintelui/ invatatorului care le va depune la secretariatul unitatii pana , cel tarziu, marti, 24.02.2015.

Derulează în sus