Informatii pentru elevi

Anunt privind decontarea cheltuielilor pentru achizitionarea de manuale scolare de catre elevii aflati in anul scolar 2015-2016 in ciclul superior al invatamantului liceal de stat, in clasele a XI-a si a XII-a 

Analiza rezultatelor obtinute la simularea EN

Au fost publicate rezultatele simularii evaluarii nationale pentru elevii claselor a VIII-a

 Variantele de subiecte si baremele de corectare la cele doua probe ale simularii evaluarii nationale la clasele a VIII-a

 Limba si literatura romana- Subiect ,  barem de corectare

MatematicaSubiect, barem de corectare

Luni, 23.02.2015 si marti 24.02.2015 va avea loc simularea probelor scrise la Limba si literatura romana, respectiv matematica, ale examenului de Evaluare Nationala pentru elevii claselor a VIII-a.

Aceste probe se sustin la Liceul Tehnologic” Constantin Cantacuzino” Baicoi pentru toti elevii claselor a VIII-a de la Liceul Baicoi, Scoala Dumitru Ghenoiu si Scoala Tintea. Elevii claselor a VIII-a se vor prezenta la Liceul Baicoi la ora 8.15. Accesul in  in sali este permis pana la ora 8.30, pe baza CI, respectiv a certificatului de nastere. Probele scrise incep la ora 9.00 si au o durata de doua ore.

PROBELE SCRISE SE VOR DESFASURA LA ETAJUL 1, IN SALILE 11-14, IAR SALA 16 VA FI  DESTINATA DEPOZITARII  OBIECTELOR PERSONALE ALE ELEVILOR.

Clasele pregatitoare, clasele I si a II-a nu vor avea cursuri in zilele de luni si marti. Pentru celelalte clase programul se va desfasura normal, la parter si la etajul al II-lea. Clasele care invatau la etajul I vor intra luni in alte sali , astfel (pana la ora 11.30):

-clasa a XI-a A-sala 1-parter

-clasa a XI-D-sala2-parter

-clasa a X-a C-sala 4 -parter

-clasa a XII-a C2-lab.info2

-clasaa XII-a D-lab.fizica

Dupa amiaza, programul se va desfasura normal.

 IMPORTANT!!!!!

Art.8. din OMEN 4431/29.08.2014 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale in anul 2014-2015

 (1) Se interzice candidaţilor la Evaluarea Națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.

(3) Se interzice candidaţilor la Evaluarea Națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

(6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3), (4) și (5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis materialele interzise.

Legislatie in vigoare privind evaluarea nationala in anul 2014-2015

1. OM 4431/29.08.2014 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scoLR 2014-2015

2. Metodologia de org.si desf.a evaluarii nationale in anul 2010-2011- OMECS 4801/2010

3. Calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale in anul 2014-2015

4. Programa la limba si literatura romana

5 . Programa la matematica

 

CALENDARUL

simulării examenelor nationale  în anul școlar 2014 – 2015

Simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a din anul școlar 2014-2015

23 februarie 2015                Simulare – Limba şi literatura română – probă scrisă

24 februarie 2015                Simulare – Matematică – probă scrisă

25 februarie 2015                Simulare – Limba şi literatura maternă – probă scrisă

6 martie 2015                       Afişarea rezultatelor

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2014-2015

2 martie 2015                       Simularea probei E)a) – probă scrisă – Limba şi literatura română

3 martie 2015                       Simularea probei E)b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă

4 martie 2015                       Simularea probei E)c) – probă scrisă – Proba obligatorie a profilului

6 martie 2015                       Simularea probei E)d) – probă scrisă – Proba la alegere a profilului şi specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)

12 martie 2015                     Afişarea rezultatelor

Derulează în sus