liceultehnologicbaicoi@gmail.com        0244 260 658  

Prezentare generala

cropped-image.jpg

Motto:

Elevul de azi, viitorul cetătean al Europei unite de mâine, va fi unul  informat, activ si responsabil  

Viziunea şcolii

               Pastrarea tradiţiei locale, adaptare la nevoile comunităţii şi la cerinţele individuale şi de grup, stabilirea de relaţii de parteneriat cu comunitatea locală şi cu şcoli din ţară şi din Uniunea Europeană.

Misiunea şcolii

            Misiunea acestei organizaţii şcolare este aceea de a răspunde prompt şi calitativ nevoilor de formare a elevilor, de organizare permanentă şi responsabilă a demersului didactic, de asigurare pentru toată comunitatea a accesului la programele educaţionale in scopul formarii de competente cheie.

Prezentare generala

Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Baicoi este  situat în judeţul Prahova, Orasul Baicoi, pe strada Republicii  Nr.111, si deserveste o suprafaţă de aproximativ 68 km pătraţi. Şcoala oferă instruire pentru un total de  50 clase, incluzând ca forme de învăţământ preuniversitar:  ciclul primar, gimnazial, liceal si postliceal. În anul şcolar 2019 – 2020  sunt înscrişi 1084 de  elevi la cursurile de zi ;

Formele de invatamant,  filierele , profilurile si specializarile/ domeniile de baza  în care se asigură pregătirea sunt:

Invatamant primar – 20 clase(431 elevi) (10 clase la Liceul Baicoi cu  261 elevi, 2 clase la Scoala cu clsele I-IV Dambu cu 38 elevi, 5 clase la Scoala Gimnaziala Dumitru Ghenoiu cu 84 elevi si 3 clase la Scoala Gimnaziala Tintea cu 59 elevi )

Invatamant gimanzial -16 clase(331 elevi)(8 clase la Liceul Baicoi cu 199 elevi, 4 clase la Scoala Gimnaziala Dumitru Ghenoiu cu 77 elevi si 4 clase la Scoala Gimnaziala Tintea cu 55 elevi)

Liceu zi ( 12 clase cu 290 elevi)

Filiera teoretica

– Profil real- stiinte ale naturii;

– Profil uman-  filologie;

Filiera tehnologica 

– Profil servicii, Domeniul economic – Tehnician în activitati economic

– Profil servicii, Domeniul comert-Tehnician in achizitii si contractari 

Invatamant postliceal- zi (36 elevi)

Domeniul-Sanatate si Asistenta Pedagogica- calificarea Asistent Medical Generalist ( anul II+anul III)

           In concluzie,  Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Baicoi cooare drept structuri alte 3 școli de pe raza orasului Baicoi.

  • Școala Primară  Dâmbu – Băicoi (2 clase cu 38 elevi – predare simultană);
  • Școala Gimnazială „Dumitru Ghenoiu” Băicoi (9 clase cu 161 elevi)
  • Școala Gimnazială Țintea – Băicoi (7 clase cu 114 elevi, din care doua cu predare simultana la invatamantul primar)

Personalul didactic este format din 78 cadre didactice , personalul administrativ (didactic auxiliar şi nedidactic) -20 persoane. Colectivul didactic se individualizează prin îmbinarea eficientă a entuziasmului şi spiritului inovator al celor mai tineri cu experienţa şi buna intenţie a cadrelor mai vârstnice. Şcoala utilizează fondurile de la Consiliul Local și din veniturile extrabugetare – pentru a-şi moderniza echipamentele necesare procesului de predare- învăţare.

Derulează în sus