liceultehnologicbaicoi@gmail.com        0244 260 658  

Proiecte si concursuri organizate de scoala noastra

 Proiect interjudețean „Lecturile copilăriei”, 2022-2023

 

Anunț 

Concursul „ ÎN LUMEA POVEŞTILOR se desfăşoară  în cadrul Proiectului „LECTURILE COPILĂRIEI”, sâmbata, 13.05.2023, între orele 9:00-10.30, la Liceul Tehnologic “Constantin Cantacuzino” Băicoi.

Înscrierea la concurs a elevilor se va face în perioada 19.04-08.05. 2023, fără să se perceapă taxă de participare, cheltuielile cu organizarea concursului fiind suportate de şcoala organizatoare şi partenerii ei.

Concursul „ÎN LUMEA POVEŞTILOR valorifică cunoştinţele dobândite de elevi în procesul educaţional, cu accent pe latura  formativă a acestuia. Se desfăşoară pe două secţiuni: secţiunea lectură şi secţiunea de creaţie plastică.

Pot participa la acest proiect elevii de la  clasele pregătitoare până la clasa a IV-a din unităţile şcolare din Prahova cu câte 3 echipaje de fiecare cadru didactic. Fiecare echipaj va fi alcătuit din doi membri, unul dintre aceştia participând la secţiunea de creaţie plastică şi unul la secţiunea lectură.

Echipajele înscrise în concurs, pentru fiecare clasă,  vor fi cele desemnate câştigătoare la nivel de unitate şcolară, în urma desfăşurării concursului de preselecţie. Organizarea acestui consurs de preselecţie se face de către fiecare dintre şcolile participante.

Condiţii de participare

Fiecare şcoală va desemna câte un cadru didactic coordonator care va face înscrierea în proiect a şcolii, prin completarea fişei de înscriere si trimiterea ei la adresa de E-mail iliegabi68@yahoo.com sau la sediul şcolii. Odată cu înscrierea, se va încheia Acordul de parteneriat între cele două unităţi şcolare, în două exemplare, câte unul pentru fiecare partener.

Elevii participanţi vor fi prezenţi la şcoala organizatoare la ora 8:30.

Distribuirea folilor de concurs şi instruirea elevilor participanţi se va face în intervalul 8:45-9:00. Completarea răspunsurilor, respectiv  realizarea probei de creaţie plastică începe la ora 9:00.

Durata concursului 90 de minute.

            Elaborarea itemilor, în 3 variante, precum şi a tematicii pentru secţiunea de creaţie plastică va fi făcută de o comisie alcătuită din profesori de specialitate, cu cel mult trei zile înainte de data concursului.

Lucrarile vor fi secretizate înainte de a fi predate de elevi, la expirarea timpului de concurs sau în momentul în care au terminat, unul dintre cei doi membrii ai echipajului semnând de predare.

Evaluarea lucărilor se va face în intervalul 11:00-16:00.

Afişarea rezultatelor, la sediul şcolii/ pe site-ul scolii, se va face in cel mai scurt timp dupa evaluare si intocmirea tabelelor cu rezultatele obtinute.

Rezultatele obţinute de echipajele participante, precum şi premiile obţinute,  vor fi transmise prin poşta electronică cadrelor didactice coordonatoare din fiecare şcoală.

Diplomele echipajelor premiate vor fi trimise pe adresa şcolilor participante până la       10.06. 2023.

Nu se admit contestaţii.

Criterii de evaluare:

               Desfăşurarea concursului se va face pe două secţiuni: lumea poveştilor şi creaţie plastică cu subiecte inspiate din poveşti.

Secţiunea”Lumea poveştilor” va consta într-un test grilă. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte, numărul maxim de puncte fiind de 75 .Secţiunea Creaţie plastică-pictură va consta într-o probă practic-aplicativă cu subiect inspirat din lumea poveştilor şi va dura 90 de minute. Lucrările vor fi secretizate înainte de predare. Notarea lucrărilor se va face prin puncte de la 1 la 25, în funcţie de următoarele criterii de evaluare:

·         respectarea tematicii

·         originalitatea

·         tehnica de lucru

·         mesajul

Rezultatele obţinute la cele două secţiuni vor fi cumulate obţinându-se astfel punctajul final, în funcţie de care se face ierarhizarea echipajelor şi acordarea premiilor.

Standarde  şi indicatori de realizare:

Testul grilă va fi alcătuit din  25 de itemi. Conţinutul itemilor se raportează la o bibliografie obligatorie în funcție de nivelul de studiu.

Itemii cu răspuns la alegere au un singur răspuns corect. În cazul în care vor fi date două variante de răspuns la aceeaşi cerinţă, răspunsul la respectiva cerinţă va fi considerat nul.

În rezolvarea itemilor, elevii vor lucra în echipă, consultându-se şi alegând răspunsul corect prin încercuirea literei corespunzătoare. Momentul de consultare se va face în linişte, fără să deranjeze pe ceilalţi participanţi şi fără să se consulte cu celelalte echipe. Încercările de fraudă vor fi sancţionate prin eliminarea echipei din concurs.

Lucrările plastice elaborate de elevi vor urmări atingerea tematicii propuse, tematică selectată, prin tragere la sorţi, dintre cele 3 variante elaborate de Comisia de elaborare a subiectelor.

Tehnica de lucru va  fi  acuarela şi va concretiza:

-capacitatea de a transmite prin formă, culoare şi compoziţie un mesaj;

-capacitatea de a utiliza, în diversitatea lor, elementele de limbaj plastic (linie, punct, formă, pată, culoare) pentru realizarea unei compoziţii;

-capacitatea de a organiza o compoziţie după o anumită structură; modul în care stăpâneşte şi utilizează tehnicile artistico-plastice; îmbinarea materialelor şi asortarea lor.

Materialele de lucru (planşe A4, acuarele, pensule) vor fi aduse de către elevii participanţi la concurs.

            Persoană de contact:

Prof.înv.primar. Ilie Gabriela – telefon: 0742370244 / 0244260624

 e-mail: iliegabi68@yahoo.com

 Actele necesare pentru înscriere, bibliografia, precum și subiectele le puteți descărca de aici

Proiectul  Interjudeţean „Lecturile copilariei”: 2019-2020

LICEUL TEHNOLOGIC  “CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI vă invită să participați pe 28. 03. 2020 la proiectul interjudețean “Lecturile copilăriei”, ediția a VIII-a, aprobat în CAERI  ANEXA 2 OMEN 5597/2019, poziţia 1378, Domeniul Cultural- artistic, literatura.

Proiectul are doua sectiuni: un concurs “In lumea povestilor”, cu participare directa, adresat elevilor din ciclul primar şi un simpozion pentru cadrele didactice, cu tema „Lectura ca abilitate de viață”
 1. Regulamentul de desfăşurare aici
 2. Bibliografia de concurs aici

Proiectul  Interjudeţean „Lecturile copilariei”: 2018-2019

LICEUL TEHNOLOGIC  “CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI vă invită să participați pe 06. 04. 2019 la proiectul interjudețean “Lecturile copilăriei”, aprobat în CAERI 2019, poziţia 1800, Domeniul Cultural- artistic, literatura.

Proiectul are doua sectiuni: un concurs “In lumea povestilor”, cu participare directa, adresat elevilor din ciclul primar şi un simpozion pentru cadrele didactice, cu tema „Lectura ca abilitate de viață”
 1. Regulamentul de desfăşurare aici
 2. Bibliografia de concurs aici
 3. Repartizarea elevilor pe sali- clasele a II-a si a III-a aici
 4. Repartizarea elevilor pe sali- clasele reg, I si a IV-a aici
 5. Albumul de fotografii realizate in timpul desfasurarii concursului poate fi vizualizat aici

 NOU!!!!Rezultatele concursului si premiile acordate pentru toate clasele aici

Proiectul  Interjudeţean „Lecturile copilariei”: 2017-2018

LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI vă invită să participați pe 19. 05. 2018 la proiectul interjudețean “Lecturile copilăriei”, aprobat în CAERI 2018, poziţia 829, Domeniul Culltural- artistic, literatura. Proiectul are doua sectiuni: un concurs “In lumea povestilor”, cu participare directa, adresat elevilor din ciclul primar şi un simpozion pentru cadrele didactice, cu tema „Abordarea de tip integrat- dimensiune a învățării în ciclul primar”
 1. Regulamentul de desfăşurare aici
 2. Bibliografia de concurs aici
 3. Fisa de inscriere si acordul de parteneriat pot fi descarcate de aici
 4. Orarul de desfasurare a probelor pe clase  aici
 5. Repartizarea elevilor pe sali – clasa pregatitoare , clasa I si clasa a IV-a aici
 6. Repartizarea elevilor pe sali- clasele a II-a si a III-a aici

Proiectul  Interjudeţean „Lecturile copilariei”: 2016-2017

LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI vă invită să participați pe 06. 05. 2017 la proiectul interjudețean “Lecturile copilăriei”, aprobat în CAERI 2017, poziţia 780. Proiectul are doua sectiuni: un concurs “In lumea povestilor”, cu participare directa, adresat elevilor din ciclul primar şi un simpozion pentru cadrele didactice, cu tema „LECTURA ŞI BIBLIOTECA ŞCOLARĂ ÎN CONTEXTUL EXPLOZIEI INFORMAŢIONALE Albumul de fotografii realizate in timpul desfasurarii concursului ” In lumea povestilor” – 06.05.2017   aici    Ataşăm:
 1. Regulamentul de desfăşurare aici
 2. Bibliografia de concurs aici
 3. Subiecte – clasa pregatitoare – aici
 4. Subiecte  – clasa I- aici
 5. Subiecte – clasa a II-a –aici
 6. Subiecte – clasa a III-a- aici
 7. Subiecte  – clasa a IV-a –aici
 8. Rezultatele concursului si premiile acordate pentru toate clasele aici

Proiectul  Interjudeţean ” Sunt mandru de scoala mea”- mai-sept 2017

In perioada mai-septembrie 2017 la LICEUL TEHNOLOGIC  “CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI  se desfasoara proiectul “Sunt mandru de scoala mea”, proiect aflat la a VI-a editie si cuprins anul acesta in CAERI, la pozitia 251.Proiectul propune un concurs de creatie literara si plastica pe tema “„Folclorul, tradiţie şi continuitate”, adresat elevilor de invatamant primar si un concurs de desene in Paint “Arta decorativă pe calculator”atat pentru elevii de ciclu primar, cat si pentru cei de gimnaziu. Atasam regulamentul proiectului aici.

Proiectul Judeţean „ 1916-2016. 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial”: 2016-2017

În perioada aprilie-9 iunie 2017 se desfășoară Proiectul Județean„100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial-Un secol de la eroicele lupte de la Mărăști, Mărășești și Oituz”, acesta  fiind înscris în CAEJ 2017, la poziția nr.100, ediția a II-a. Regulamentul concursului aici

Proiectul Judeţean „Familia Cantacuzino și legătura acesteia cu cultura română”:  2016-2017

Pe data de 19 Mai 2017 are loc simpozionul cu tema „Familia Cantacuzino și legătura acesteia cu cultura română”din cadrul proiectului judetean cu acelasi nume. Regulamentul  simpozionului  aici

Proiectul Judeţean „Calitatea-deziderat de bază al unei educații performante”:  2016-2017

În perioada aprilie- 31 mai 2017 se va desfășura Proiectul Județean „Calitatea deziderat de bază al unei educații performante”, înscris în CAEJ 2017, la poziția nr.98, ediția a I-a.  Regulamentul  concursului ”CALITATEA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR” aici

Proiectul  Interjudeţean „Lecturile copilariei”: 2016-2017

LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI vă invită să participați pe 06. 05. 2017 la proiectul interjudețean “Lecturile copilăriei”, aprobat în CAERI 2017, poziţia 780. Proiectul are doua sectiuni: un concurs “In lumea povestilor”, cu participare directa, adresat elevilor din ciclul primar şi un simpozion pentru cadrele didactice, cu tema „LECTURA ŞI BIBLIOTECA ŞCOLARĂ ÎN CONTEXTUL EXPLOZIEI INFORMAŢIONALE    Ataşăm:
 1. Regulamentul de desfăşurare aici
 2. Bibliografia de concurs aici
 3. Subiecte 2016- clasa pregatitoare aici
 4. Subiecte 2016- clasa I- aici
 5. Subiecte 2016- clasa a II-a  –aici
 6. Subiecte 2016- clasa a III-a –aici
 7. Subiecte 2016- clasa a IV-a –aici

Proiectul  Interjudeţean „Sunt mandru de scoala mea”:2015- 2016

In perioada mai-septembrie 2016 in scoala noastra se desfasoara proiectul “Sunt mandru de scoala mea”, proiect aflat la a V-a editie si cuprins anul acesta in CAERI la pozitia 1366. Proiectul propune un concurs de creatie literara si plastica pe tema “Lumea copiilor”, adresat elevilor de invatamant primar si un concurs de desene in Paint “Culoare si veselie”atat pentru elevii de ciclu primar, cat si pentru cei de gimnaziu.   Atasam regulamentul proiectului aici

Proiectul  Interjudeţean „Lecturile copilariei”: 2015-2016

LICEUL TEHNOLOGIC  “CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI vă invită să participați la proiectul interjudețean “Lecturile copilăriei”, aprobat în CAERI 2016, poziţia 1342,  pe 14. 05. 2016   Proiectul are doua sectiuni: un concurs “In lumea povestilor”, cu participare directa, adresat elevilor din ciclul primar si un simpozion pentru cadrele didactice, pe tema “„Lectura intr-o lume computerizată      Ataşăm:
 1. Regulamentul de desfăşurare aici
 2. Bibliografia de concurs aici
 3. Repartizarea concurentilor pe sali- 14.05.2015- aici
 4. Rezultatele concursului „In lumea povestilor”- aici 
 5. Albumul de fotografii realizate in timpul desfasurarii concursului aici13217170_1024774544259547_4389791676520370913_o13227276_1024774264259575_8658266283175965158_o

Proiectul Judeţean „ 1916-2016. 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial”: 2015-2016

In  zilele de 10 si 11 Iunie 2016 , scoala noastra organizeaza simpozionul cu tema „ 1916-2016. 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial” desfasurat in cadrul proiectului cu acelasi nume, inclus in CAEJ la pozitia 73. Prezentarea proiectului si regulamentul de desfasurare aici Fisa de inscriere aici Acordul de parteneriat aici

Proiectul Judeţean CREATIVITATE ȘI EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ”,Ediţia  I- 2015-2016 

 In perioada 1 Mai-15 Iunie 2016 , scoala noastra organizeaza concursul “CREATIVITATE ȘI EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ” desfasurat in cadrul proiectulului cu acelasi nume . Acesta se afla  la prima editie  si  este inclus in CAEJ la pozitia 79. Regulamentul concursului “CREATIVITATE ȘI EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ” este afisat aici

Proiectul Judeţean „Copilul si primavara, un cantec al culorii”: 2015-2016

Pe 19 martie 2016 scoala noastra a gazduit Proiectul Judeţean „Copilul si primavara, un cantec al culorii”, proiect care are drept aplicant Inspectoratul Scolar Judetean Prahova. Acesta se afla la a III-a editie si este aprobat in CAEJ 2016, la pozitia 7. Proiectul are doua sectiuni- o secţiune de comunicări/ articole adresată cadrelor didactice din învăţământul primar cu tema „Activităţile extracurriculare – parte integrantă a educaţiei” si o sectiune de creatie pentru elevi constand in confectionarea de costume si obiecte din materiale reciclabile, dar si realizarea unor fotografii şi filme de scurt metraj având ca tema “Primăvara în suflet de copil”. Regulamentul de participare aici Rezultatele concursului sunt publicate aici Albumul de fotogafii poate fi vizualizat pe pagina noastra de facebook aici 1150130_984973724906296_2650696055052923557_n 11990641_984973281573007_4218276544056110100_n
Derulează în sus