liceultehnologicbaicoi@gmail.com        0244 260 658  

LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN CANTACUZINO”, ORAȘUL BĂICOI anunță începerea implementării proiectului intitulat „ROBOSMARTLAB LTCC BĂICOI”, având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-2325 .

Proiectul se va derula în perioada 15.01.2024 – 31.12.2024, are o valoare totală de  296.024,76 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

  • Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea unui spațiu de învățare deschis și inspirațional, ce favorizează procesul educațional centrat pe elev.
  • Obiectiv specific 1. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii prin dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe instruire practică cu ajutorul tehnologiei moderne prin  amenajarea unui laborator inteligent (smartlab) .
  • Obiectiv specific 2. Creșterea motivației elevilor pentru îmbunătățirea performanței profesionale personale prin participarea la competiții din domeniul roboticii finalizate cu acordarea de premii.

Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe.

Persoana de contact: CONSTANTIN SILVIA FLORENTINA

E-mail contact: silviaflorentinaconstantin@gmail.com

Robosmartlab
Derulează în sus