Legea Educatiei Nationale ( Legea1/2011)

Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar, aprobat prin OMECS 5079/31.08.2016 

Statutul Elevului, aprobat prin OMECTS nr.4742/ 2016

Regulamentul de Organizare si Functionare a Liceului Tehnologic” C-tin Cantacuzino” Baicoi- 2019-2020

Regulamentul intern 2019-2020

Codul etic 2019-2020