liceultehnologicbaicoi@gmail.com        0244 260 658  

Mobilitatea personalului didactic

Mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025

Condiții specifice pentru selectarea cadrelor didactice

Ordinul ministrului educației nr. 6.877/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024—2025

Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate

Mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024

Condiții specifice pentru selectarea cadrelor didactice ce participă la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ
Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023

Mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023

Condiții specifice pentru selectarea cadrelor didactice ce participă la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ
CALENDARUL mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023

Metodologia cadru privind mișcarea personalului didactic

PH_ADRESA MOBILITATE_ETAPE_IANUARIE_2022

Cerere de reducere a normei didactice cu 2 ore

Cerere de întregire a normei didactice de predare-învăţare- evaluare a peronalului didactic titular   în două sau mai multe unități  de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări
Cerere menținere ca titular peste vârsta de pensionare_2022
Cerere pentru completarea  normei didactice  în aceeaşi unitate/ unităţi şcolară(e) unde este titular, conform art. 25 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic, aprobată prin OME  nr. 5578/2021
Cerere pensionare anticipată
Cerere de pensionare pentru limită de vârstă
Cerere de pensionare anticipată parţială

Mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022

Ordin privind modificarea Metodologiei privind mobilitatea cadrelor didactice

Metodologia cadru privind mobilitatea cadrelor didactice

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022

FIȘE MOBILITATE

MODEL CERERE

Derulează în sus