Mobilitatea personalului didactic

Mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar

pentru anul școlar 2021-2022

Ordin privind modificarea Metodologiei privind mobilitatea cadrelor didactice

Metodologia cadru privind mobilitatea cadrelor didactice

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022

FIȘE MOBILITATE

MODEL CERERE

Mișcarea personalului didactic în anul școlar 2018-2019

1.Metodologia de miscare a personalului didactic in anul scolar 2018-2019 aici

2.Lista posturilor si orelor vacante in anul scolar  2018-2019, la nivelul judetului Prahova poate fi consultata aici

3.Lista posturilor vacante la Liceul Tehnologic” C-tin Cantacuzino” pentru anul scolar 2018-2019  aici

4.Lista orelor vacante/ posturi incomplete  la Liceul Tehnologic” C-tin Cantacuzino” pentru anul scolar 2018-2019 aici

5. Criteriile specifice pentru ocuparea posturilor si orelor vacante pentru care au fost puse aceste conditii, valabile pentru etapele de transfer pentru solutionarea restrangerilor de activitate si a pretransferului consimtit intre unitati de invatamant aici

6.Toate informatiile legate de miscarea personalului didactic in anul scolar 2018-2019 si calendarul miscarii personalului detaliat pentru fiecare etapa  se gasesc pe site-ul ISJ Prahova – aici

Blog mobilitate ISJ Prahovaaici

Metodologia si criteriile pentru acordarea gradatiei de merit in anul 2017 aici

OMEN nr 6161/2017 privind modificarea Anexei 1 a Metodologiei privind acordarea gradatiei de merit in anul 2017, aici

Miscarea personalului didactic in anul scolar 2017-2018

1.Metodologia de miscare a personalului didactic in anul scolar 2017-2018 aici

2. Calendarul mobilitatii personalului didactic in anul 2017-2018 aici

3. Lista posturilor si orelor vacante in judetul Prahova, publicata la 22.02.2017 aici

4. Criterii specifice pentru ocuparea posturilor si orelor vacante la Liceul Tehnologic” C-tin Cantacuzino” Baicoi aici

Miscarea personalului didactic in anul scolar 2015-2016

1.Metodologia de miscare a personalului didactic in anul scolar 2015-2016 aici

2. Calendarul mobilitatii personalului didactic in anul 2015

3. Calendarul mobilitatii personalului didactic in perioada februarie-aprilie 2015-document ISJ Prahova aici

4. Precizari importante legate de pretransferul consimtit intre unitati- document ISJ Prahova aici

5. Lista posturilor vacante pentru etapa de pretransfer a fost publicata pe 20.03.2015 . Documentul ISJ Prahova aici

5. Criteriile specifice ale Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”Baicoi pentru ocuparea posturilor vacante in etapa de pretransfer  sunt prezentate in documenul atasat aici

Derulează în sus