Mobilitatea personalului didactic

Mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023

Condiții specifice pentru selectarea cadrelor didactice ce participă la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ
CALENDARUL mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023

Metodologia cadru privind mișcarea personalului didactic

PH_ADRESA MOBILITATE_ETAPE_IANUARIE_2022

Cerere de reducere a normei didactice cu 2 ore

Cerere de întregire a normei didactice de predare-învăţare- evaluare a peronalului didactic titular   în două sau mai multe unități  de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări
Cerere menținere ca titular peste vârsta de pensionare_2022
Cerere pentru completarea  normei didactice  în aceeaşi unitate/ unităţi şcolară(e) unde este titular, conform art. 25 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic, aprobată prin OME  nr. 5578/2021
Cerere pensionare anticipată
Cerere de pensionare pentru limită de vârstă
Cerere de pensionare anticipată parţială

Mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022

Ordin privind modificarea Metodologiei privind mobilitatea cadrelor didactice

Metodologia cadru privind mobilitatea cadrelor didactice

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022

FIȘE MOBILITATE

MODEL CERERE

Mișcarea personalului didactic în anul școlar 2018-2019

1.Metodologia de miscare a personalului didactic in anul scolar 2018-2019 aici

2.Lista posturilor si orelor vacante in anul scolar  2018-2019, la nivelul judetului Prahova poate fi consultata aici

3.Lista posturilor vacante la Liceul Tehnologic” C-tin Cantacuzino” pentru anul scolar 2018-2019  aici

4.Lista orelor vacante/ posturi incomplete  la Liceul Tehnologic” C-tin Cantacuzino” pentru anul scolar 2018-2019 aici

5. Criteriile specifice pentru ocuparea posturilor si orelor vacante pentru care au fost puse aceste conditii, valabile pentru etapele de transfer pentru solutionarea restrangerilor de activitate si a pretransferului consimtit intre unitati de invatamant aici

6.Toate informatiile legate de miscarea personalului didactic in anul scolar 2018-2019 si calendarul miscarii personalului detaliat pentru fiecare etapa  se gasesc pe site-ul ISJ Prahova – aici

Blog mobilitate ISJ Prahovaaici

Metodologia si criteriile pentru acordarea gradatiei de merit in anul 2017 aici

OMEN nr 6161/2017 privind modificarea Anexei 1 a Metodologiei privind acordarea gradatiei de merit in anul 2017, aici

Miscarea personalului didactic in anul scolar 2017-2018

1.Metodologia de miscare a personalului didactic in anul scolar 2017-2018 aici

2. Calendarul mobilitatii personalului didactic in anul 2017-2018 aici

3. Lista posturilor si orelor vacante in judetul Prahova, publicata la 22.02.2017 aici

4. Criterii specifice pentru ocuparea posturilor si orelor vacante la Liceul Tehnologic” C-tin Cantacuzino” Baicoi aici

Miscarea personalului didactic in anul scolar 2015-2016

1.Metodologia de miscare a personalului didactic in anul scolar 2015-2016 aici

2. Calendarul mobilitatii personalului didactic in anul 2015

3. Calendarul mobilitatii personalului didactic in perioada februarie-aprilie 2015-document ISJ Prahova aici

4. Precizari importante legate de pretransferul consimtit intre unitati- document ISJ Prahova aici

5. Lista posturilor vacante pentru etapa de pretransfer a fost publicata pe 20.03.2015 . Documentul ISJ Prahova aici

5. Criteriile specifice ale Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”Baicoi pentru ocuparea posturilor vacante in etapa de pretransfer  sunt prezentate in documenul atasat aici

Derulează în sus